ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Για την εγγραφή σας στο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Σύλλογο Προσωπικού Eurobank – Ergasias (ΠΑ.ΣΥ.Π.Ε), εκτυπώστε, συμπληρώστε και στείλτε μας την αίτηση με εσωτερική αλληλογραφία. Και οι δύο σελίδες πρέπει να είναι εκτυπωμένες ξεχωριστά.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ