Συναδέλφισσες συνάδελφοι, Το προηγούμενο διάστημα οι σύλλογοί μας πραγματοποίησαν μία έρευνα-ερωτηματολόγιο στο οποίο καταγράφηκαν οι θέσεις, οι προβληματισμοί και η φωνή μιας συντριπτικά μεγάλης μερίδας συναδέλφων στην Τράπεζα.  Κάποιες ερωτήσεις αφορούσαν τις άδειες και  μια εξ’ αυτών διερεύνησε τη χορήγηση αδειών “Bonus” στην Τράπεζα. Το αποτέλεσμα ήταν χαρακτηριστικό και το συμπέρασμα πλήρως εναρμονισμένο με αυτό […]

Read More →

Συναδέλφισσες συνάδελφοι, Αναδεικνύουμε σήμερα δύο σημαντικά ζητήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητά μας αλλά και καθορίζουν το μέλλον μας στην Τράπεζα. Α. Κανονισμός Προσωπικού  και Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας Παρακολουθούμε το τελευταίο διάστημα μια δημόσια συζήτηση σε σχέση με τον Κανονισμό Προσωπικού (Οργανισμός Εργασίας της Τράπεζας) και τον Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας. KOINH ANAKOINOSH SYLLOGON SENTT PASYPE SPTT […]

Read More →