ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΕΔΡΑ : ΑΘΗΝΑ
ΜΕΛΟΣ :Ο.Τ.Ο.Ε./Ε.Κ.Α.
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΔ. ΑΘΗΝΑΣ:1267/1976
Τροποποίηση 447/2014

Παναγή Τσαλδάρη (Πειραιώς) 9 -11,
TK 105 52, Αθήνα

E-MAIL :

info@pansype.gr
Τηλ :
  • 211 – 4112829,
  • 210 – 3390581,
  • 210 – 3390582
 Fax :
  • 210 – 3390641

Leave a Reply