Κοινή Ανακοίνωση Συλλόγων ΣΕΝΤΤ – ΠΑΣΥΠΕ – ΣΠΤΤ – ΣΠΕ Νο6. Κανονισμός Προσωπικού & Ατομική Στοχοθεσία

Συναδέλφισσες συνάδελφοι, Ακολουθεί ανακοίνωση που αφορά στον Κανονισμός Προσωπικού & Ατομική Στοχοθεσία.

Περισσότερα