Σ.Σ.Ε. ΟΤΟΕ

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΤΟΕ

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2016 – 2018 

Σ.Σ.Ε. 2016-2018 (74.06 KB)

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2013 – 2015

Σ.Σ.Ε. 2013-2015 (117.59 KB)

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2008

Σ.Σ.Ε. 2008 (153.07 KB)

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2006-2007

Σ.Σ.Ε. 2006-2007 (388.50 KB)

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2004-2005

Σ.Σ.Ε. 2004-2005 (442.50 KB)