ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Για την εγγραφή σας στον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ Σύλλογο Προσωπικού Eurobank - Ergasias (ΠΑ.ΣΥ.Π.Ε), εκτυπώστε, συμπληρώστε και στείλτε μας την αίτηση με εσωτερική αλληλογραφία. Και οι δύο σελίδες πρέπει να είναι εκτυπωμένες ξεχωριστά.

Αίτηση Εγγραφής