Αναζήτηση ‘επενδυτή’ για το Acquiring Business της Τράπεζας

18 Μαρτίου 2021

Πρόσφατα, ενημερωθήκαμε από εκπροσώπους της Τράπεζας για την ειλημμένη απόφαση ‘αναζήτησης επενδυτή’ προκειμένου να αναλάβει το κομμάτι του Acquiring Business της Τράπεζας, το οποίο αυτή τη στιγμή λειτουργεί κάτω από το Retail Banking

Αίτηση Εγγραφής