ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ONLINE ΜΑΘΗΜΑΤΑ YOGA ΤΗΣ ΟΤΟΕ

31 Οκτωβρίου 2023

Ανταποκρινόμενοι σε αιτήματα συναδέλφων που συμμετέχουν στα μαθήματα online yoga για τους Τραπεζοϋπαλλήλους, αλλά και συναδέλφων που δεν έχουν δηλώσει συμμετοχή, αναπροσαρμόζουμε το πρόγραμμα των μαθημάτων ως εξής:

Αίτηση Εγγραφής