ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

 1. ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΩΡΑΡΙΟ ΤΟΜΕΑ - ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΙΑΤΡΟΙ
 3. ΤΜΗΜΑΤΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΜΕΑ
 4. ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ (ΣΥΖΥΓΟΙ - ΠΑΙΔΙΑ - ΓΟΝΕΙΣ)
 5. ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ - ΦΟΙΤΗΤΩΝ
 6. ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
 7. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ (Πρώην Υπαλλήλων)
 8. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ στο πρώην ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ, Τέκνων με Αναπηρία 67% & άνω
 9. ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗ
 10. ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
 11. ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ
 12. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
 13. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ
 14. ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
 15. ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ - ΑΔΕΙΑ ΤΟΚΕΤΟΥ
 16. α. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ - ΚΑΛΥΨΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ - ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
  β. ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ
 17. ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ για ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΑΝΑΤΟ ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
 18. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
 19. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑ (ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ)
 20. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΑΜΚΑ
 21. ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
 22. ΕΝΤΥΠΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Αίτηση Εγγραφής