Διατήρηση των παροχών του πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ

13 Οκτωβρίου 2021

Όπως γνωρίζετε, το ζήτημα της διατήρησης των παροχών του πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ αποτελεί για το Σύλλογό μας ζήτημα υψίστης σημασίας και προτεραιότητας, όχι μόνο επειδή αφορά στο ευαίσθητο θέμα «Υγεία», αλλά και επειδή - για μια ακόμη φορά - οι ασφαλιστικές μας εισφορές απορροφήθηκαν και χρησιμοποιούνται για λογαριασμό του Ενιαίου Φορέα στον οποίο ενταχθήκαμε, χωρίς να φέρουν καμία ευθύνη γι’ αυτό ούτε οι εργαζόμενοι ούτε το Ταμείο Υγείας μας (πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ).

Αίτηση Εγγραφής