ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΕΣ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣYΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ ΑΡ. 50670

01 Απριλίου 2024

Σας ενημερώνουμε πως αναμένεται σήμερα η υπογραφή των τελικών πινάκων προσωρινής διανομής της β΄δόσης του ΟΑ 50670 από την PQH και η αποστολή τους για την  τελική έγκριση από την Επιτροπή Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων (Ε.Π.Α.Θ) της ΤτΕ 

Αίτηση Εγγραφής