Διεκδίκηση Ομαδικού Ασφαλιστικού Συμβολαίου ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ Αρ. 50670

21 Απριλίου 2021

Σας ενημερώνουμε ότι μετά από συντονισμένες, προς όλες τις κατευθύνσεις, προσπάθειες της πενταμελούς επιτροπής σε συνεργασία με το Σύλλογό μας οδηγούμαστε σε θετική λύση για την καταβολή των απαιτήσεων μας που πηγάζουν από το Ο.Α 50670

Αίτηση Εγγραφής