ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣYΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ ΑΡ. 50670

16 Φεβρουαρίου 2024

Σε συνέχεια των συνεχόμενων ενεργιών απο τους νομικούς μας εκπροσώπους και τα μελη της πενταμελούς επιτροπης προκειμενου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη καταβολή των κονδυλίων του ΕΚΙΑΖ...

Αίτηση Εγγραφής