ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Συλλόγου Προσωπικού Eurobank Εργασίας αποτελείται από:

ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σούλης Χριστόδουλος 6972 - 284550
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Μέτσιος Απόστολος 6951 - 943563
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Βλάχος Βασίλειος 6937 - 057857
ΑΝ. ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Γιαννές Παναγιωτης 6972 - 905089
ΤΑΜΙΑΣ Τσαπρούνη Σταμούλα 6976 - 063377
ΜΕΛΟΣ Θανόπουλος Ηλίας 6948 - 514233
ΜΕΛΟΣ Λασκαρίδης Κωνσταντίνος 6944 - 731730
ΜΕΛΟΣ Αλεξάκης Χρήστος
ΜΕΛΟΣ Ριζούλης Κωνσταντίνος
ΜΕΛΟΣ Γεννηματά Τόνια 6942 - 067147
Αίτηση Εγγραφής