ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΠΑΓΩΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΥΕΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΝΕΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΝΟΜΟ

26 Σεπτεμβρίου 2023

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με το εργασιακό νομοσχέδιο που ψήφισε η Κυβέρνηση για την κατάργηση του άρθρου 4 της ΠΥΣ 6/12, σας ενημερώνουμε ότι:

Αίτηση Εγγραφής