Επιστολή προς Διοικητή ΕΦΚΑ με θέμα τ. ΤΑΥΤΕΚΩ

03 Μαρτίου 2021

Με αφορμή την επικείμενη κατάργηση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ασφάλισης και Παροχών Υπαλλήλων Τραπεζών και Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ), ο Σύλλογος μας, πάντα σε συνεργασία με την ΟΤΟΕ, είχε αποστείλει αναλυτικότατες επιστολές προς το Υπουργείο Εργασίας αλλά και προς τη Διοίκηση του e- ΕΦΚΑ, σχετικά με το ζήτημα της διατήρησης της Περιφερειακής Διεύθυνσης, επισημαίνοντας τα πολυάριθμα και δυσεπίλυτα προβλήματα που θα προκύψουν από την κατάργηση αυτής, εξηγώντας παράλληλα όλους τους λόγους για τους οποίους επιβάλλεται να διασφαλισθούν στο σύνολό τους και να μην απωλέσουμε κανένα δικαίωμα από τις παροχές ασθένειας σε χρήμα του πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ (τομέας ΤΑΑΠΤΓΑΕ).

Αίτηση Εγγραφής