Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών, έτους 2018, κλάδου ασθενείας σε χρήμα του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.

22 Σεπτεμβρίου 2023

Όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο τύπου που εξέδωσε σήμερα η Διοίκηση του ΕΦΚΑ, την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2023, θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών, κλάδου ασθενείας σε χρήμα του τ. Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. έτους 2018 στους συναδέλφους.

Αίτηση Εγγραφής