Επιτυχής παρέμβαση του Συλλόγου μας για το θέμα τ. ΤΑΥΤΕΚΩ

05 Μαρτίου 2021

Συναδέλφισσσες/ Συνάδελφοι,

Όπως έχετε ήδη ενημερωθεί με αναλυτικές ανακοινώσεις, το ζήτημα της διατήρησης των παροχών του πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ αποτελεί για το Σύλλογό μας ζήτημα υψίστης σημασίας και προτεραιότητας, γι’ αυτό και το παρακολουθούμε στενά και διαρκώς.

Αίτηση Εγγραφής