Καταβολή των ποσών της αποζημίωσης απόλυσης (επιπλέον 13%)

12 Απριλίου 2021

Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων σχετικά με την καταβολή της αποζημίωσης απόλυσης (επιπλέον 13%), σας ενημερώνουμε πως οι απαραίτητες διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί και τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσει η πίστωση των σχετικών ποσών στους δικαιούχους.

Αίτηση Εγγραφής