Καταγγελία Σύμβασης συναδέλφου μέλους άλλου Συλλόγου

12 Μαρτίου 2021

Συναδέλφισσσες/ Συνάδελφοι,

Μετά από την επιστολή ενημέρωσης που λάβαμε από το Σύλλογο Εργαζομένων ΝΤΤ, με λύπη μας πληροφορηθήκαμε πως στις 8 Μαρτίου 2021, η Τράπεζα κοινοποίησε σε συνάδελφο μας μέλος του εν λόγω Συλλόγου, καταγγελία σύμβασης (απόλυση).

Αίτηση Εγγραφής