Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα 2019

10 Ιουνίου 2019

Προσοχή!!!

  1. Η ημερομηνία έκδοσης της προέγκρισης κράτησης θέσης, στην κατασκήνωση, πρέπει να είναι από 07/06/2019 και μετά. Σε διαφορετική περίπτωση, είναι απαραίτητο να επικοινωνήσετε με την κατασκήνωση, για τη διόρθωση της ημερομηνίας.
  2. Eπειδή η αίτηση και η κάρτα αναφέρει μόνο τον αριθμό “ΑΜΚΑ”, για το δικό μας Ταμείο θα πρέπει ακριβώς δίπλα να συμπληρώνεται ΥΠΕΧΡΕΩΤΙΚΑ ο «Αριθμός Μητρώου του Ταμείου μας (του βιβλιαρίου - 5ψήψιο νούμερο)».
Αίτηση Εγγραφής