Νέα Ημερομηνία Συζήτησης Διεκδίκησης Ομαδικού Ασφαλιστικού Συμβολαίου ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ ΑΡ. 50670

23 Ιουνίου 2017

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ ΑΡ. 50670

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι κατά την δικάσιμο της 17ης Μαΐου 2017, οπότε είχε προσδιοριστεί να συζητηθεί η πρώτη ομάδα της αγωγής μας για τη διεκδίκηση των αποθεματικών του με αριθμό 50670/2001 ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου, η συζήτηση αυτής ματαιώθηκε, λόγω της εξαγγελθείσης αποχής των δικηγόρων από τα καθήκοντα τους, αλλά και της πραγματοποιηθείσης απεργίας της ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ εκείνη την ημέρα.

Αμέσως οι νομικοί μας σύμβουλοι μερίμνησαν ώστε να δοθεί νέα ημερομηνία, και κατόπιν αυτών προσδιορίστηκε εκ νέου η συζήτηση της πρώτης ομάδας για τις 24 Οκτωβρίου 2017.

Όσοι ενεργοί συνάδελφοι ή μη οι οποίοι είναι στην ομάδα για την διεκδίκηση του ως άνω συμβολαίου δεν έχουν στείλει τα στοιχεία που έχουν ζητηθεί από την ομάδα των νομικών μας (σύμφωνα με την ανακοίνωση της 31.10.2016 -υπογραφή νέων εργολαβικών & έντυπο στοιχείων αγωγής-), θα πρέπει να το κάνουν άμεσα καθώς υπάρχει μεγάλη χρονική πίεση ώστε να κλείσει κι η τελευταία ομάδα εναγόντων.

Για οποιεσδήποτε άλλες εξελίξεις θα σας ενημερώσουμε.

Αθήνα 23.06.2017
Η Πενταμελής Επιτροπή

Αίτηση Εγγραφής