ΟΔΗΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Κωδικοποίηση Βασικών Διατάξεων και Παροχών στην Τράπεζα 2019

  • ΑΠΟΔΟΧΕΣ - ΜΙΣΘΟΣ
  • ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
  • ΑΔΕΙΕΣ
  • ΤΑΥΤΕΚΩ
  • ΔΑΝΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
  • ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
  • ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Αίτηση Εγγραφής