ΟΔΗΓΟΣ ΜΑΣ ΟΙ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

15 Νοεμβρίου 2023

Στις 17 Νοέμβρη, η ΟΤΟΕ τιμά την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Μιας εξέγερσης, που σήμανε την αρχή του τέλους της Χούντας των συνταγματαρχών.

Μιας εξέγερσης – ορόσημου στον αγώνα του λαού μας για Δημοκρατία, Ελευθερία και Εθνική Ανεξαρτησία.

Αίτηση Εγγραφής