Ομαδικό Πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης

13 Φεβρουαρίου 2024

Ο Σύλλογος μας, πρωτοπόρος στα θέματα παροχών υγείας, ανανέωσε και για τη φετινή χρονιά τη συνεργασία με την Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Υγείας “Innovative Health Services”.

Αίτηση Εγγραφής