Παρέμβαση για το μέτρο της εφεδρείας

25 Ιανουαρίου 2021

Παρέμβαση του Συλλόγου μας προς τη διοίκηση της Τράπεζας μας, σχετικά με το μέτρο της εφεδρείας.

Όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι συχνό φαινόμενο, ορισμένα στελέχη της Τράπεζας να παρερμηνεύουν εκούσια ή ακούσια τις οδηγίες της Διοίκησης της Τράπεζας και τις επιταγές του Νόμου.

Αίτηση Εγγραφής