Συνεργασία Συλλόγου με Διαγνωστικά Κέντρα INTRALAB

23 Νοεμβρίου 2016

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Σας προωθούμε την συμφωνία - συνεργασία που ξεκινά ο Σύλλογος για τα μέλη του, με τα ταχέως αναπτυσσόμενα διαγνωστικά κέντρα IntraLab που στόχο έχουν την κάλυψη των αναγκών για διαγνωστικά κέντρα σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας.

Αίτηση Εγγραφής