Διεκδίκηση Ομαδικού Ασφαλιστικού Συμβολαίου ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ Αρ. 50670

17 Απριλίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 17.04.2018 ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΟΜΑΔΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ ΑΡ. 50670

Αγαπητοί Συνάδελφοι Χρόνια σας Πολλά και τις Καλύτερες Ευχές μας για εκπλήρωση κάθε επιθυμίας σας.

Στις 02 Απριλίου περατώθηκε η διαδικασία της Πρώτης προσφυγής συνάδελφων μας στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών για να καταβληθούν στους δικαιούχους τα αναλογούντα στον καθένα χρηματικά ποσά από 17.10.2012.

Αίτηση Εγγραφής