Ίδρυση Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης στον Όμιλο Eurobank

17 Ιουνίου 2021

Όπως όλοι γνωρίζετε στις 4.6.2021 υπεγράφη Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στην Τράπεζα μας με την οποία συμφωνήθηκε η δημιουργία Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) του Ομίλου Εurobank στο οποίο θα ενσωματωθούν όλες οι υφιστάμενες ασφαλιστικές καλύψεις των ομαδικών συμβολαίων (αποταμιευτικό / συνταξιοδοτικό και ιατροφαρμακευτικό/ νοσοκομειακό).

Αίτηση Εγγραφής