ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΤΟΕ

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2004 - 2005

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2006 - 2007

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2008

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2013 - 2015

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2016 - 2018

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2019 - 2021

Αίτηση Εγγραφής