ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΤΟΕ

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2022)

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2022 - 2024

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2019 - 2021

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2016 - 2018

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2013 - 2015

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2008

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2006 - 2007

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2004 - 2005

Αίτηση Εγγραφής